Sea-Travel ApS betingelser for bådferie
Se desuden den enkelte bådoperatørs betingelser

 

RESERVATION / BETALING / AFBESTILLING: Seatravel optræder alene som formidler for velrenommerede og anerkendte samarbejdspartnere. Reservationen bliver bindende ved rettidig indbetaling af 1. rate. 1. rate udgør normalt 40% af rejsens pris – restbeløbet falder 7 uger før afrejse. Terminerne skal overholdes for at opretholde reservationen. De indbetalte beløb tabes ved afbestilling, ændring i rejsen samt ved misligholdelse af betalingsvilkårene.


PRISERNE:
Rejsens pris er i danske kroner eller euro - med plads til det max. specificerede antal personer. Priserne er baseret på gældende tariffer, skatter, afgifter og valutakurser. Vi tager forbehold for ændringer, som ligger udenfor vores indflydelse, samt for eventuelle trykfejl.

AFBESTILLINGSBESKYTTELSE: Vi tilbyder afbestillingsforsikring, som gælder i tilfælde af annullering før afrejse bl.a. på grund af akut opstået lægedokumenteret sygdom hos den rejsende, dennes nærmeste familie eller hos rejseledsagere. Se nærmere vilkår.

REJSEFORSIKRING: tilbydes fra Gouda: Årsrejse / Syge / Feriegaranti / Bagage / Ulykkesforsikring anbefales, da man ikke længere er dækket af det “gule sygesikringskort”, ligesom hjemtransport heller ikke er dækket. Se nærmere vilkår. Sunway Seatravel har pligt til at oplyse, at vi erholder en provision for formidling af forsikringer.

SEJLERFARING:
Ved leje af kanalbåd kræves normalt ikke sejlbevis eller sejlerfaring (undtaget visse strækninger i Tyskland og i Alsace, Frankrig). Man skal som minimum være 2 personer over 18 år for at kunne leje en kanalbåd. Ved leje af sejlbåd eller motorbåd på åbent hav kræves det, at minimum en person ombord har duelighedsbevis og minimum to ombord har sejlerfaring. I Kroatien kræves det derudover, at mindst en person har radiocertifikat. Det er et krav, at der er to voksne personer på minimum 21 år ombord. Det er altid den enkelte sejloperatørs regler der er gældende.


FEJL / MANGLER:
Konstaterer du som rejsende mangler, skader eller fejl ved båden eller dens udstyr, skal bådbasen straks kontaktes for assistance og udbedring heraf på stedet. Husk at man på stedet vil gøre alt for at sikre jer en god bådferie – når I kommer hjem er det for sent! En efterfølgende reklamation vil ikke blive accepteret, hvis vores samarbejdspartner ikke har haft mulighed for at rette forholdene på stedet. Udbedring af skader må kun finde sted med bådbasens accept. Hvis den bestilte båd af tekniske årsager/skader ikke skulle være disponibel, vil vores samarbejdspartner forsøge at stille anden båd af tilsvarende standard og størrelse til disposition. Se i øvrigt den enkelte samarbejdspartners vilkår.


BÅDFORSIKRING:
Bådene er fuldt forsikrede i henhold til kontraktbetingelserne og landets love – dog med selvrisiko. Dig som rejsende hæfter for selvrisikoen ved mangler på båden, udstyr eller ved skade på egen eller anden båd opstået i lejeperioden. Selvrisikoens størrelse varierer i forhold til bådens størrelse og vores samarbejdspartners vilkår.


TEKNISK SERVICE / ANSVAR:
Det er din forpligtigelse som rejsende:

a) at medbringe de nødvendige pas, sejlbeviser/dokumenter, forsikringer, etc.
b) at underrette bådbasens personale ved forsinket ankomst/aflevering.
c) at rette sig efter de ordensbestemmelser og anvisninger, der gives af basens personale og de lokale myndigheder.
d) at underrette bådbasen straks i tilfælde af grundstødning eller uheld.

Natsejlads og slæbeassistance er ikke tilladt. Under sejladsen er lejer altid velkommen til at kontakte basen for eventuel assistance samt råd og vink.


FORBEHOLD:
Vi må tage forbehold for eventuelle ændringer i bådferien, som ligger udenfor vores indflydelse – f.eks. i envejs-sejladser, ændrede sejlruter, sluselukninger og -reparationer, ændrede sejlforhold grundet vejr og vind, strejker, lokale helligdage o.lign. Oversvømmelser eller tørke og dermed reguleringer kan forekomme – specielt på floderne – hvor områder for alles sikkerhed må lukkes for sejlads, eller hvor der kan blive tale om ændring af sejlområdet/tidspunktet. Dette vil ikke kunne forudsiges før i sidste øjeblik, og giver ikke ret til refusion eller annullering af lejemålet. Se vores samarbejdspartneres betingelser og vilkår. Vi gør opmærksom på, at ophold på og sejlads med bådene foregår på eget ansvar.

Seatravel optræder som formidler for anerkendte og velrenommerede flyselskaber og samarbejdspartnere, og er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, forsømmelser, ændringer i tider, priser, lufthavnsafgifter, specifikationer, lokale afgifter, valutajusteringer, vejrforhold, aflysninger eller force-majeure lignende hændelser, for alle enkeltdele af den tilbudte ferie – hændelser, som ved aftalens indgåelse ikke har kunnet forudses, afbødes eller afværges. Dette hvad enten rejsen er formidlet af Seatravel eller er dit eget arrangement som rejsende.

Vi gør opmærksom på, at rejser med rutefly eller charterfly, tog, bus eller færge er underlagt individuelle betingelser for de enkelte selskaber eller rejseoperatører og er således udenfor Seatravel's kontrol, idet vi kun optræder som formidler.


FLYBILLETTER & HOTELRESERVATIONER:
Mod et formidlingsgebyr tilbyder Seatravel hjælp med reservation af flybilletter og hotelreservationer. I forbindelse med den skærpede kontrol i lufthavnene og udstedelse af nye optisk læsbare pastyper skal vi ved flyreservationer på det kraftigste indskærpe, at:

a) navn på flybillet og navn i pas SKAL stemme overens.
b) det fulde og korrekte navn, fødselsdato og køn skal oplyses skriftligt til os allerede ved flyreservationen.
c) er billetten først udstedt, kan der ikke rettes på navnet.
d) et ændret navn – også bare et enkelt bogstav – svarer ofte til annullering og en efterfølgende ny reservation.
e) er billetten først udstedt, kan der hverken ændres på rejsemål eller tidspunkt.

Det er den rejsendes eget ansvar at orientere sig om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen. Reglerne for bagage, håndbagage sikkerhed, pas, visum og vaccinationer bør/skal tjekkes på lufthavnens webside inden afrejsen. Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og visum og i tide sørge for eventuelle vaccinationer. På visse rejsemål kan der være krav om, at passet skal være gyldigt fra 3-6 måneder efter ankomst til destinationen. Der kan ligeledes være særlige vilkår for ikke EU-borgere. Det er den rejsendes eget ansvar at orientere sig om disse vilkår, ligesom det er den rejsendes ansvar at holde sig opdateret om mulige ændringer af flyafgange og -tider før og under rejsen.


REJSEGARANTI:
Seatravel er registreret i Rejsegarantifonden, reg.nr. 753

Sea-Travel ApS, Europaplads 16, 1.sal, 8000 Århus C. CVR 18422298